Gwasanaethau Busnes


Mae eich busnes chi’n bwysig i ni. 

Yr hyn y gallwn ni ei wneud i helpu eich busnes.

Fe wyddom ni y gall rheoli eich dŵr a'ch dŵr gwastraff yn effeithiol wella eich perfformiad a lleihau costau eich busnes. Gall hefyd wella eich amgylchedd a'ch perfformiad cynaliadwyedd.

Yn Dŵr Cymru, gallwn helpu i godi gwerth eich busnes drwy amrywiaeth o wasanaethau wedi eu teilwra gan gynnwys:

Rheoli Cyfrif

Tîm Rheoli Cyfrif penodedig i sicrhau y cewch chi'r gwasanaeth a'r cyngor sy'n iawn ar gyfer eich busnes chi.

Archwiliadau Proses

Gallwn drefnu i beiriannydd prosesau diwydiannol edrych ar y defnydd o ddŵr, gwastraff ac ynni i nodi arbedion ac effeithlonrwydd amlwg ym mhroses gynhyrchu a gweithredu eich safle.

Telemetreg

Gallwn sicrhau y bydd cwsmeriaid yn cael modd manwl a hyblyg o gofnodi a monitro defnydd, diogelu safleoedd, a chymorth i nodi unrhyw ddefnydd gwastraffus o ddŵr neu ollyngiadau.

Archwiliadau Dŵr Domestig

Gallwn drefnu i archwilio'r ardaloedd domestig mewn safle masnachol er mwyn helpu i nodi arbedion ac effeithlonrwydd drwy leihau eich defnydd o ddŵr.

Os ydych chi’n gwsmer busnes mawr sy’n defnyddio mwy na 5 megalitr o ddŵr y flwyddyn, efallai y bydd rhai o’r gwasanaethau o ddefnydd i chi.

Os ydych chi’n gwsmer busnes llai, sy’n defnyddio llai na 5 megalitr o ddŵr y flwyddyn, mae llawer o gyngor defnyddiol gennym i’ch helpu chi hefyd.

Cliciwch yma i weld ein gwybodaeth am effeithlonrwydd dŵr.