Gwasanaethau Busnes


Dim ots a ydych chi'n fusnes, yn sefydliad o'r sector cyhoeddus neu'n elusen, rydych chi am gadw'ch costau'n isel a gwella'ch cynaliadwyedd.

Ydych chi’n defnyddio mwy na 50 megalitr y flwyddyn?

Fel un o'n cwsmeriaid Dŵr Agored, gallwch newid eich adwerthwr gwasanaethau dŵr glân. Mae’r manylion yma

Cliciwch yma

Fel eich cwmni dŵr nid-er-elw, rydyn ni am i bawb ddefnyddio llai o ddŵr. Ry’n ni'n dychwelyd pob un geiniog a wnawn i gynnal a gwella ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid.

Ac efallai y synnwch chi faint o arian y gallwch ei arbed, o ystyried bod y busnes cyfartalog yn y DU yn defnyddio 30% yn fwy o ddŵr nag sydd ei angen.

Os ydych chi am leihau eich defnydd o ddŵr yn systemataidd, rydych chi wedi dod i’r lle cywir. Gallwn ni eich helpu chi i arbed arian a gwella effeithlonrwydd trwy amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol, gan gynnwys:

Rheoli cyfrifon

Tîm rheoli cyfrifon pwrpasol i sicrhau eich bod chi'n cael y gwasanaeth a'r cyngor gorau ar gyfer eich busnes.

cliciwch yma

Logio data (telemetreg)

Ffordd fanwl a hyblyg o gofnodi a monitro eich defnydd o ddŵr, diogelu eiddo, a helpu i glustnodi unrhyw ddefnydd gwastraffus o ddŵr neu ollyngiadau.

cliciwch yma

Arolygon effeithlonrwydd dŵr

Archwiliad o'r ardaloedd domestig ar safleoedd masnachol (fel tai bach a cheginau) er mwyn helpu i glustnodi arbedion trwy leihau faint o ddŵr rydych chi'n ei ddefnyddio.

cliciwch yma

Archwiliadau o brosesau

Bydd peiriannydd profiadol yn dadansoddi eich defnydd o ddŵr ac ynni, ac unrhyw wastraff er mwyn clustnodi arbedion a darbodaeth y gallwch eu cyflwyno ym mhrosesau cynhyrchu a gweithredol eich safle.

cliciwch yma

Cyfnewid Data’n Electronig

Ffordd o dynnu papur o'r broses filio trwy ganiatáu i ddata bilio gael ei anfon yn uniongyrchol o un system gyfrifiadur i un arall.

cliciwch yma

Biosolidau ar gyfer amaeth

Gwrtaith cost-effeithiol a chynaliadwy, sy'n darparu ffynhonnell gwerthfawr o faetholion a mater organig i’w ddefnyddio ar dir amaeth.

cliciwch yma
Generic Document Thumbnail

Cyflawni ar gyfer ein cwsmeriaid busnes

Rhagor o fanylion amdanom ni a sut y gallwn ni eich helpu chi


8.1MB PDF

Dadlwythwch