Gwasanaethau Busnes


Dim ots a ydych chi'n fusnes, yn sefydliad o'r sector cyhoeddus neu'n elusen, rydych chi am gadw'ch costau'n isel a gwella'ch cynaliadwyedd.

Fel eich cwmni dŵr nid-er-elw, rydyn ni am i bawb ddefnyddio llai o ddŵr. Ry’n ni'n dychwelyd pob un geiniog a wnawn i gynnal a gwella ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid.

Ac efallai y synnwch chi faint o arian y gallwch ei arbed, o ystyried bod y busnes cyfartalog yn y DU yn defnyddio 30% yn fwy o ddŵr nag sydd ei angen.

Os ydych chi am leihau eich defnydd o ddŵr yn systemataidd, rydych chi wedi dod i’r lle cywir. Gallwn ni eich helpu chi i arbed arian a gwella effeithlonrwydd trwy amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol.

Ydych chi’n defnyddio mwy na 50 megalitr y flwyddyn?

Fel un o'n cwsmeriaid Dŵr Agored, gallwch newid eich adwerthwr gwasanaethau dŵr glân. Mae’r manylion yma

Cliciwch yma
Generic Document Thumbnail

Cyflawni ar gyfer ein cwsmeriaid busnes

Rhagor o fanylion amdanom ni a sut y gallwn ni eich helpu chi


8.1MB PDF

Dadlwythwch