Fy musnes


Mae Dŵr Cymru wedi datblygu nifer o wasanaethau ar–lein i hwyluso eich trafodaethau â ni. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar y ddolen berthnasol isod.

Talu bil ar–lein

Talwch eich bil dŵr gyda cherdyn credyd neu ddebyd. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn credyd neu ddebyd dilys a’ch cyfeirnod cwsmer. Mae talu ar lein yn ddiogel, yn hwylus, yn gyflym ac yn rhwydd a chewch wneud y taliadau ar amser sy’n gyfleus i chi.

Cyflwyno darlleniad

Os ydych chi wedi derbyn bil amcanestynedig, neu gerdyn ar ôl i ddarllenwr mesurydd fethu â chymryd darlleniad. Cliciwch yma i gyflwyno’ch darlleniad ar-lein.

Trefnu debyd uniongyrchol

Dyma’r dull symlaf, mwyaf diogel a mwyaf cyfleus o dalu biliau dŵr. Cliciwch yma i lenwi ffurflen gais ddiogel ar-lein.