Symud cartref i gwsmeriaid busnes


Gall symud gweithle achosi straen, ond mae rhoi gwybod i ni yn hawdd.

Pa un a ydych chi'n symud i'n rhanbarth am y tro cyntaf, yn symud i gweithlearall yn ein rhanbarth neu'n symud allan o'n rhanbarth yn llwyr, ceir nifer o ffyrdd y gallwch chi ddweud wrthym ni.

Creu cyfrif

am y tro cyntaf

Croeso i Dŵr Cymru! Gallwch greu cyfrif bilio newydd ar-lein yma.

Creu cyfrif ar-lein

Os na allwch gwblhau eich symudiad ar-lein, dyma ffyrdd eraill o gysylltu â ni.

1. Let us know you're moving premises

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Sgwrs Fyw am Symud Adeiladau

Os oes angen cyngor arnoch ar symud adeilad, mae ein swyddogion gweithredol gwasanaeth cwsmeriaid yma i helpu

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrsio byw yn llwytho

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os nad ydych chi’n gallu gadael i ni wybod eich bod chi’n symud cartref ar-lein, yna siaradwch â gweithredwr gwasanaeth cwsmeriaid

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn