Cyfnewid Data Electronig


Yn Dŵr Cymru, rydym yn sicrhau y gallwn ddarparu opsiynau bilio hyblyg i'n cwsmeriaid dŵr mewn modd rhagweithiol.

Yn ddiweddar, rydym wedi ychwanegu at ein hopsiynau bilio hyblyg, sydd eisoes yn cynnwys biliau papur a biliau cyfunol, ac rydym wedi buddsoddi er mwyn datblygu ein galluoedd biliau electronig (EDI).

Erbyn hyn, rydym yn gallu darparu gwasanaeth bilio electronig i safon diwydiant y DU, TRADACOMS 26 fersiwn 3 protocol.

Mae EDI, sef Cyfnewid Data Electronig, yn hwyluso'r broses o anfon data biliau yn uniongyrchol o un system gyfrifiadurol i'r llall, drwy hepgor defnyddio papur, cyflymu prosesau a thorri costau sy'n gysylltiedig â phrosesu â llaw.

Gofynion Cymhwysedd

  • Rhaid bod yn gwsmer busnes gyda 10 safle neu fwy o fewn ardal weithredu Dŵr Cymru
  • Rhaid gallu derbyn a phrosesu TRADACOMS 26 fersiwn 3 protocol
  • Nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon elifion masnach

Cwestiynau Cyffredin

EDI Telerau ac Amodau

PDF, 263.6kB