Posteri arbed dŵr i'ch busnes


R'yn ni'n gwybod ei bod hi'n gallu bod yn anodd annog eich staff a'ch cwsmeriaid i arbed dŵr.

Dyna pam ein bod ni wedi creu'r gyfres o bosteri isod i chi eu hargraffu a'u harddangos ar eich safle.

Rydyn ni wedi eu rhannu nhw fesul lle a chynulleidfa:

Cyngor cyffredinol ar arbed dŵr

Mae dwr yn werthfawr

Lawrlwytho
42.5kB, PDF

Yn y gegin

Arbed dwr yn y gegin

Lawrlwytho
210.9kB, PDF

Yn y tai bach

Toiled yn gollwng - i staff

Lawrlwytho
59.7kB, PDF

Toiled yn gollwng - i gwsmeriaid

Lawrlwytho
137kB, PDF

Defnyddio'r fflysh bach - i staff

Lawrlwytho
51.4kB, PDF

Defnyddio'r fflysh bach - i gwsmeriaid

Lawrlwytho
129.7kB, PDF

Tapiau

Tap yn diferu - i staff

Lawrlwytho
53kB, PDF

Tap yn diferu - i gwsmeriaid

Lawrlwytho
131.5kB, PDF

Cawodydd

Her cawod 4 munud - i staff

Lawrlwytho
65.6kB, PDF

Her cawod 4 munud - i gwsmeriaid

Lawrlwytho
143.8kB, PDF