Deall eich mesurydd dŵr


Mae gan y rhan fwyaf o safleoedd masnachol a diwydiannol gyflenwadau dŵr mesuredig.

Mae’r mesurydd dŵr wrth ffin yr eiddo fel rheol, a hynny’n aml wrth ymyl y ffordd. Os oes mwy nag un prif bibell dŵr yn dod i mewn i’r eiddo dylai fod mesurydd ar bob cyflenwad. Dylai’ch mesurydd(ion) dŵr eich galluogi i fonitro eich defnydd o ddŵr ar y safle o ddydd i ddydd (yn ddyddiol, yn wythnosol neu’n fisol).

Mae cwmnïau mesuredig yn gyfrifol am y defnydd o ddŵr a gofnodir ar eu mesuryddion – gan gynnwys unrhyw wastraff a gollyngiadau. Mae’r diagram isod yn dangos mesurydd dŵr cyffredin. Mae’r rhifau gwyn yn y ‘blwch glas’ yn dangos metrau ciwbig (m3) ac mae’r digidau coch yn dangos y mesuriadau fesul 1/10fed (100 litr) ac 1/100fed (10 litr) o fetr ciwbig.

Generic Document Thumbnail

Manylebau'r Mesuryddion

PDF, 435.8kB

Mae ein dogfen Manylebau'r Mesuryddion yn cynnwys manylion llawn sy'n berthnasol i'ch mesurydd chi.

Rydyn ni'n gwybod bod ein cwsmeriaid busnes yn defnyddio amrywiaeth o wahanol fesuryddion dŵr, ac mae'n gallu bod yn anodd deall y gwahanol symbolau a'r wybodaeth ar eu sgriniau digidol.

Yn dibynnu ar y math o fesurydd sydd gennych, gallwch ffeindio llawlyfrau unigol ar gyfer y gwahanol fodelau isod.

Gobeithio bod hyn o gymorth, ond os oes unrhyw gwestiynau gennych am ddeall sgrin eich mesurydd, croeso i chi gysylltu.

Llawlyfrau

Elster V200_V210 - Specification Sheet

Lawrlwytho
2.5MB, PDF

Elster V200_V210 - Brochure

Lawrlwytho
822.7kB, PDF

Elster V200_V210_Hybrid - Specification Sheet

Lawrlwytho
137.5kB, PDF

Elster H4000 - Specification sheet

Lawrlwytho
3.4MB, PDF

Elster H4000 - Brochure

Lawrlwytho
184.3kB, PDF

Elster H5000 - Specification Sheet

Lawrlwytho
3.1MB, PDF

Elster H5000 - Brochure

Lawrlwytho
1.2MB, PDF

ABB Aquamaster4 - Specification Sheet

Lawrlwytho
9.3MB, PDF

ABB Aquamaster4 - Installation Manual

Lawrlwytho
425.7kB, PDF