Profi ar gyfer gollyngiadau dŵr yn eich busnes


Rydyn ni am wneud popeth y gallwn ni i annog ein cwsmeriaid i ddod o hyd i ollyngiadau, a datrys y broblem cyn gynted â phosibl. Bydd hyn yn ein helpu ni i atal gollyngiadau ac yn arbed llawer o arian i chi.

Fel cwsmer busnes, chi sy’n gyfrifol am yr holl bibellau dŵr o fewn ffiniau eich safle. Mae hyn yn cynnwys y brif bibell sy’n cludo dŵr i’r safle. Chi sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’r holl bibellau mewnol hefyd, a bydd angen i chi drefnu bod plymwr yn dod i drwsio unrhyw ollyngiadau a ffeindiwch chi.

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o ollyngiadau mewnol, sy’n dueddol o fod yn hawdd eu canfod, mae gollyngiadau allanol fel arfer wedi eu cuddio o dan y ddaear. Maen nhw’n aml yn aros ynghudd am amser hir ac felly maen nhw’n costio’n ddrud i’r cwsmer.

Os oes dŵr yn gollwng o dan y ddaear, efallai y gwelwch chi fod yna ddarnau llaith o dir, pyllau dŵr a mannau lle mae’r llystyfiant yn ffynnu mewn cyfnodau o dywydd sych.

Dylai fod yn haws gweld y rhan fwyaf o’r gollyngiadau mewnol, fel tapiau’n diferu, ond cofiwch fod rhai systemau gorlif modern yn rhyddhau dŵr yn ôl i’r pibellau, ac mae’n anos gweld bod yna broblem gyda’r rhain.