Eich Cyfrif

ar gyfer cwsmeriaid busnes

Cofrestrwch a mewngofnodi ar gyfer 'Eich Cyfrif' ar-lein i fanteisio'n llawn ar ein gwasanaethau ar-lein. Cewch weld a rheoli eich busnes cyfrif ar-lein, gweld eich biliau, a chael cymorth a chyngor sy'n bersonol ar eich cyfer chi.
Mewngofnodi

Help gyda biliau

R’yn ni’n gwybod ei bod hi’n anodd i fusnesau ar y funud.

Os ydych yn cael anawsterau yn talu’r balans sy’n weddill ar eich bil dŵr, peidiwch â’i anwybyddu. Rydym yma i’ch helpu a gallwn weithio gyda chi i sefydlu cynllun talu.

Llenwch ein ffurflen cais am gymorth masnachol a byddwn yn ceisio’ch ffonio o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am y Taliadau Gollyngiadau

PDF, 136.7kB

Nid er Elw

Tri gair bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i lawer o bobl.

Ni yw'r unig gwmni dŵr o'i fath yn y DU. Nid oes gennym ni randdeiliaid, sy'n golygu ein bod ni'n rhoi pob ceiniog yn ôl i edrych ar ôl eich dŵr a'n hamgylchedd prydferth - nawr ac yn y blynyddoedd i ddod.
Dysgu mwy