Sefydliadau'r Trydydd Sector


Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn gweithio gyda sefydliadau'r trydydd sector sy'n gweithredu yng Nghymru a rhannau o orllewin Lloegr.

Gallwn weithredu amrywiaeth o wasanaethau AM DDIM i’ch sefydliad chi er mwyn galluogi cwsmeriaid i gael mynediad uniongyrchol at ein Cynlluniau Cymdeithasol.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i’r Gwasanaethau Cymorth am Ddim.