Sut i adfer eich system dŵr yfed


Yn Dŵr Cymru, ein cyfrifoldeb pwysicaf yw darparu dŵr yfed glân a diogel ar gyfer 1.4m o gartrefi a busnesau 24 awr y dydd, 365 diwrnod o’r flwyddyn.

Yn ystod pandemig COVID-19, rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed i gynnal cyflenwadau dŵr pobl, ac amddiffyn ein cwsmeriaid trwy ddarparu dros 900 miliwn o litrau o ddŵr glân bob dydd.

Yn rhan o'n rôl, rydyn ni'n cyflawni 300,000 o brofion dŵr bob blwyddyn ac yn gweithio gyda chwsmeriaid i sicrhau ei fod o safon uchel. Yn sgil cyfyngiadau cymdeithasol Llywodraeth Prydain a ddaeth i rym i fusnesau a sefydliadau eraill ar 23 Mawrth, mae llawer o adeiladau a safleoedd wedi bod ar gau am gyfnod estynedig. Mae hyn yn gallu effeithio ar ansawdd y dŵr ar y safleoedd hyn, am fod llawer o systemau dŵr yfed (gan gynnwys pibellau a thanciau storio dŵr) mewn adeiladau gwaith wedi bod yn segur yn ystod y cyfyngiadau.

Mae hyn yn gallu cael effaith niweidiol ar ansawdd y dŵr yfed, a gallai beryglu iechyd pobl. Felly mae hi’n bwysig eich bod chi’n cymryd camau penodol cyn dechrau defnyddio’r adeilad eto. Dylai ein hawgrymiadau a’n hatebion i gwestiynau isod eich tywys chi drwy’r broses.

Cwestiynau Cyffredin